Datagrafikk

Datagrafikk, grafikk fremstilt på datamaskin, enten for å anskueliggjøre statistiske data eller som tegninger eller «malerier». De fleste moderne tekst-, database- og regneverktøy for personlige datamaskiner inneholder moduler for fremstilling av grafikk. Egne programmer som genererer tegninger som vektorgrafikk (hvor elementene representeres matematisk) eller som punktgrafikk (hvor bildet defineres direkte i forhold til hvert punkt på dataskjermen) er også populære.Ved trykking av datagrafikk vil lysfargene fra dataskjermen omdannes til pigmentfarger, og de kan da endre karakter. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Datagrafikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt