Svensk

Svensk, språk som hører til de nordgermanske eller nordiske greina av den indoeuropeiske språkfamilien. Regnet i antall talere er svensk det største av de nordiske språkene, med over ni millioner morsmålstalere. Betegnelsen svensk henger etymologisk sammen med svear. . Hele artikkelen

Ny artikkel