Demografi

En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen». Ordet blir brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag og innbyggere. Verdens befolkning var i 2019 på 7,7 milliarder mennesker. Norges befolkning var ved inngangen til 2019 på 5,3 millioner. Hele artikkelen