Tankesmier

Tankesmie er en norsk betegnelse for en organisasjon som har til formål å stimulere til langsiktig, kreativ tenkning. Ordet tankesmie, eller tenketank, som også blir brukt, er direkte oversatt fra engelsk «think tank». Tankesmiene er akademiske verksteder som først og fremst har som offisiell begrunnelse å være frittstående debattfora. Gjennom seminarer, møtevirksomhet, bokutgivelser, artikkelproduksjon og utredninger er tankesmienes ambisjon å være til støtte for politikere og beslutningstakere ellers når de for eksempel skal drive langtidsplanlegging. Hele artikkelen

Ny artikkel