Systemer, tjenester og applikasjoner

IT, forkortelse for informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er tema for flere offentlige utredninger. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Systemer, tjenester og applikasjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt