Logistikk og spedisjon

Spedisjon er å organisere og gjennomføre godstransport, forsendelse eller mottagelse av varer for en annens regning, men i eget navn, mot en godtgjøring. Spedisjon omfatter også å ha kontroll og tilsyn med all dokumentasjon tilknyttet oppdraget. Logistikk er de prosessene som inngår i de tjenestene som speditøren organiserer. Prosessene organiseres av speditører og vareeiere. Hele artikkelen