Skipstekniske begrep

Skip er en vanlig betegnelse på et større sjøgående fartøy, i motsetning til båt, som vanligvis betegner mindre farkost eller fartøy. For transport med skip, se skipsfart. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Skipstekniske begrep

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel