Konseptkunst og postkonseptualisme

Konseptkunst er en kunstretning som har eksistert siden begynnelsen av 1970-årene. Konseptkunst er et romslig begrep som først og fremst innebærer at man utelukker diverse tradisjonelle aspekter ved kunsten. Konseptkunst eksisterer som regel ikke som objekter, men forblir ideer. Det som blir igjen er ofte bare et dokumentasjonsmateriale som refererer seg til konseptet. Hele artikkelen