Forskningsmetode

Forskningsmetode, den fremgangsmåten som benyttes i vitenskapelig forskning . Det kan benyttes ulike metoder både for å samle inn data og for å analysere dataene i etterkant. Eksempler på metoder for å samle inn data er intervju og  deltakende observasjon , mens eksempler på metoder for å analysere data er regresjonsanalyse  og  diskursanalyse .  . Hele artikkelen