Sjøforsikring

Sjøforsikring, forsikring av interesser som knytter seg til skip, frakt og last. Sjøforsikringen, som er den eldste form for skadeforsikring, omfatter flere forskjellige forsikringsformer. De viktigste er kaskoforsikring av skip, rederansvarsforsikring eller P. & I.-forsikring (Protection and indemnity-forsikring), fraktforsikring og transportforsikring av varer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sjøforsikring

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel