Fagretninger i sosiologi

Fagansvarlig

Aksel Tjora

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 17 artikler: