Geologi

Geologi, læren om jordens oppbygning og historie. Geologien bygger på aktualitetsprinsippet som sier at nåtiden er nøkkelen til fortiden. For å forstå hvordan jordens utvikling har foregått, må man studere de krefter og prosesser som virker nå og som former jorden, både på overflaten og i dypet. Det er bare den øverste del av jordskorpen som er tilgjengelig for observasjoner, når det gjelder de dypere lagene er man henvist til studiet av meteoritter og til geofysiske metoder. Hele artikkelen

Ny artikkel