Nyere norsk litteratur

Norges litteraturhistorie omfatter muntlig og skriftlig litteratur på flere språk: urnordisk, norrønt, dansk, bokmål, nynorsk og samisk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Norsk Forfattersentrum

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 351 artikler: