Drosjenæring

Drosje, bil som – med sjåfør – kan leies etter bestemt takst. Betegnelsen ble opprinnelig brukt om hestekjøretøy i tilsvarende virksomhet. Drosjenæringen består i hovedsak av små enkeltbedrifter, drosjeeiere, som kjører sin egen bil og i tillegg kan ha ansatte sjåfører. I byer og på større steder er drosjene tilknyttet sentraler, som eies av drosjeeierne i fellesskap. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Drosjenæring

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel