Leksikonfag

Oppslagsverk med forklarende, søkbare artikler om ulike temaer (oppslagsord), gjerne alfabetisk ordnet. Leksikon brukes oftest som betegnelse på oppslagsverker, encyklopedier, som i større eller mindre grad søker å dekke alle kunnskapsområder (allmenne leksika). Leksika kan også omhandle bestemte områder, f.eks. et bestemt fag. Leksikonartiklene er vanligvis ordnet alfabetisk etter oppslagsordets stavemåte, men kan også ordnes på andre måter, f.eks. tematisk eller geografisk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Siv Frøydis Berg

Nasjonalbiblioteket

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 22 artikler: