Parapsykologi

Parapsykologi er betegnelse for det systematiske studium av visse overnaturlige fenomener (tidligere kalt psykisk forskning). Med det formål å studere slike fenomener vitenskapelig ble i 1882 det engelske Society for Psychical Research stiftet.Blant saksforhold som studeres i parapsykologien kan nevnes telepati eller tankeoverføring, clairvoyance eller klarsyn, og prekognisjon eller oppfatning av fremtidige hendelser. Hele artikkelen