Romvirksomhet

Romvirksomhet, all aktivitet fra planlegging til operasjon av forskningsraketter, bæreraketter, satellitter, romsonder, bemannede romfartøyer og romstasjoner, dessuten innsamling og bearbeidelse av vitenskapelige data. Aktiviteten i rommet kan deles i romforskning, bruk av nyttesatellitter, militær romvirksomhet og romfart. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Erik Tandberg

Norsk romsenter

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Personer, bedrifter og organisasjoner innen romvirksomhet

Inneholder 726 artikler:

Y

  1. Yohkoh