Romvirksomhet

Romvirksomhet, all aktivitet fra planlegging til operasjon av forskningsraketter, bæreraketter, satellitter, romsonder, bemannede romfartøyer og romstasjoner, dessuten innsamling og bearbeidelse av vitenskapelige data. Aktiviteten i rommet kan deles i romforskning, bruk av nyttesatellitter, militær romvirksomhet og romfart. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Romvirksomhet

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel