Mineralsk produksjon

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper. Disse egenskapene kan for eksempel være krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive og en del viser forskjellige luminescens-fenomener. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mats Linder

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Glassproduksjon
  2. Mineralindustri - bedrifter

Inneholder 35 artikler:

P

  1. parian