Metallindustri

Metallurgi, læren om utvinning av metaller (prosessmetallurgi eller ekstraktiv metallurgi) og læren om metallenes struktur, egenskaper og behandling (fysikalsk metallurgi inkl. metallografi). Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel