Metallindustri

Metallurgi er læren om utvinning av metaller (prosessmetallurgi eller ekstraktiv metallurgi) og læren om metallenes struktur, egenskaper og behandling (fysikalsk metallurgi inklusive metallografi). . Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel