Kraftselskaper og kraftverk

Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. Dersom det gjelder et vannkraftverk kan begrepet kraftverk omfatte én eller flere kraftstasjoner hvor kraften produseres, sammen med eventuelle reguleringsinnretninger som demninger, luker, tunneler og rørgater. Hver kraftstasjon kan igjen ha flere aggregater, som består av turbin pluss generator. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 603 artikler:

S

 1. SAE Vind
 2. SN Power
 3. Sagefossen kraftverk
 4. Sajano-Sjusjenkaja kraftverk
 5. Salten Kraftsamband AS
 6. Sama kraftverk
 7. Samlet plan for vassdrag
 8. Sardar Sarovar
 9. Sarepta Energi AS
 10. Sarp kraftverk
 11. Saurdal kraftverk
 12. Savalen kraftverk
 13. Senjens Nikkelverk
 14. Sheringham Shoal – havvindpark
 15. Sildvik kraftverk
 16. Sima kraftverk
 17. Sira-Kvina kraftselskap
 18. Siso kraftverk
 19. Sjona kraftverk
 20. Skafså Kraftverk ANS
 21. Skagen kraftverk
 22. Skagerak Energi AS
 23. Skarsfossdammen
 24. Skibotn kraftverk
 25. Skjefstadfoss kraftverk
 26. Skjeggedal kraftverk
 27. Skjerka kraftverk
 28. Skjomen kraftverk
 29. Skjåk 1 kraftverk
 30. Skjærlivatn kraftverk
 31. Skoddeberg kraftverk
 32. Skogfoss kraftverk
 33. Skogheim kraftverk
 34. Skogn gasskraftverk
 35. Skollenborg kraftverk
 36. Skotfoss kraftverk
 37. Smeland kraftverk
 38. Småvatna kraftverk
 39. Sogn og Fjordane Energi AS
 40. Sognekraft AS
 41. Sokna kraftverk
 42. Solbergfoss I kraftverk
 43. Solbergfoss II kraftverk
 44. Solhom kraftverk
 45. Songa kraftverk
 46. Songavatn
 47. Sperstad, Hans Pedersen
 48. Spikerbrukfallet kraftverk
 49. Stadheim kraftverk
 50. Statkraft AS
 51. Statkraft Sverige AB
 52. Statnett SF
 53. Statskraftverkene
 54. Steinsfoss kraftverk
 55. Steinsland kraftverk
 56. Steinsvik kraftverk
 57. Stolsvannsmagasinet
 58. Stordal kraftverk
 59. Stornorrfors kraftverk
 60. Storåselva kraftverk
 61. Strandfossen kraftverk
 62. Straumane kraftverk
 63. Straumsmo kraftverk
 64. Stuvane kraftverk
 65. Stølsdal kraftverk
 66. Suldal I kraftverk
 67. Suldal II kraftverk
 68. Sundsbarm kraftverk
 69. Sundsfjord kraftverk
 70. Sunnhordland Kraftlag AS
 71. Svandalsflona kraftverk
 72. Svartelva kraftverk
 73. Svartisen kraftverk
 74. Svean kraftverk
 75. Svelgen 1 kraftverk
 76. Svelgen 2 kraftverk
 77. Svelgen 3, Indrehus kraftverk
 78. Svelgen 4 kraftverk
 79. Svelgen Kraft Holding AS
 80. Svelgfoss kraftverk
 81. Svorka Energi AS
 82. Svorka kraftverk
 83. Svorkmo kraftverk
 84. Sy-Sima kraftverk
 85. Sylsjø kraftverk
 86. Sylsjøen
 87. Sysenvatnet
 88. Såheim kraftverk
 89. Søa kraftverk
 90. Sønstevatn dam
 91. Sørfjord kraftverk
 92. Sĺňava
 93. samkjøring i kraftforsyning
 94. sedimenter – vannkraftproduksjon
 95. slukeevne
 96. spenningsregulator
 97. spiraltromme
 98. sprengstein
 99. statikk – i kraftverk
 100. steinfyllingsdam
 101. sugerør – vannkraftverk
 102. svingesjakt