Kraftselskaper og kraftverk

Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. Dersom det gjelder et vannkraftverk kan begrepet kraftverk omfatte én eller flere kraftstasjoner hvor kraften produseres, sammen med eventuelle reguleringsinnretninger som demninger, luker, tunneler og rørgater. Hver kraftstasjon kan igjen ha flere aggregater, som består av turbin pluss generator. Hele artikkelen

Ny artikkel