Skogbruk

Skogbruk, pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Skogbruk er også betegnelse på næringen som utnytter skogen økonomisk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Bækkelund

Anno Norsk Skogmuseum

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 4 kategorier:

  1. Hogst
  2. Redskaper i skogbruk
  3. Skogbruk – biografier
  4. Tømmerfløting

Inneholder 111 artikler: