Jordbruk

Jordbruk er den næringsvei som dyrker jorden med tanke på planteproduksjon. Ordet brukes også om flere av virksomhetene som naturlig knytter seg til et gårdsbruk, for eksempel husdyrhold og annen virksomhet som tar sikte på å framstille produkter fra plante- og dyreriket for å dekke menneskenes behov. Jakt, fiske og høsting av det naturen gir hørte tidligere nært sammen med jordbruk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Reidar Almås

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Jordsmonn
  2. Nyttevekster

Inneholder 253 artikler: