Trav

Trav er en gangart hos hest, betegnes som totaktig, der diagonale benpar er i bakken samtidig (motsatt av passtrav, der samsidige benpar er i bakken samtidig). I regelen vil bare bakføttenes avtrykk være synlig i hvert sporstempel, fordi bakfoten settes ned i sporstempelet etter forfoten, og vil dekke dette. . Hele artikkelen