Likestilling og diskriminering

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag (som nevnt ovenfor). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ingunn Ikdahl

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Homobevegelse
  2. Kvinnebevegelse

Inneholder 24 artikler:

R

  1. Reform