Internasjonal politikk

Internasjonal politikk, begrep som omfatter studiet av staters utenrikspolitikk og forholdet mellom politiske aktører på den internasjonale scenen. Begrepet bør skilles fra uttrykket "internasjonale relasjoner" (IR) som markerer en bredere kategori der både internasjonal politikk og alle andre internasjonale forbindelser er med.Merk at "internasjonal politikk" også brukes som kontrast til "utenrikspolitikk"; her er det betraktningsmåten det kommer an på. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Andreas Holmedahl Hvidsten

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 100 artikler: