Monarki

Monarki er en styreform der statens øverste representant, monarken, er en konge, regjerende dronning eller en annen fyrste.. Hele artikkelen