Paleontologi

Paleontologi, studiet av fortidens livsformer, omfatter først og fremst paleozoologi og paleobotanikk. Man skiller nå ofte ut mikropaleontologi – studiet av mikroskopisk små, fossile dyr og planter – som en egen gren. Generell paleontologi beskjeftiger seg derimot med studier av hva som skjer med organismene etter at de er døde, og hvordan de som livløst materiale tar del i de geologiske prosessene på Jorden. Hele artikkelen